Ko Te Tai i Whakakiia e Marutawhiti

Added: 30/07/2012
By Kaitiaki

Description

This whakatauki recalls how Nukutawhiti called for a large swell during his battle with Ruanui (refer to Hokianga Whakapau Karakia). The wave then pushed Ruanui’s whale out to sea.

This is known as ‘The flooding tide from Marutawhiti’.

Comments