Whakapou Karakia

Added: 8/07/2014
By

Description

Hirini Wikaira - Interviewed at his marae, Matai Aranui, in Whirinaki, Hokianga on the 20th December, 2009

Hirini talks about the Hokianga Whakapou Karakia, Nukutawhiti & Ruanui.

Interview in English

Citation
Te Wehi Nui, December, 2009
Interviewer: Merata Kawharu / Mike Hennessy
Director: Mike Hennessy
Comments